İmtiyaz Sahibi

KTO Karatay Üniversitesi Rektör V.

Prof. Dr. Fevzi Rifat ORTAÇ

 

Editör Kurulu

Baş Editör (Editor-in-Chief)

Doç. Dr. Füsun SUNAR

KTO Karatay Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Konya/Türkiye

[email protected]

https://orcid.org/0000-0002-8746-5921

 

Yardımcı Editör (Co-Editor)

Dr. Öğr. Üyesi Hediye KARAKOÇ

KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Ebelik Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected] 

https://orcid.org/0000-0002-1475-4802

 

Alan Editörleri

Prof. Dr. Hüseyin Bekir YILDIZ

KTO Karatay Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected]

https://orcid.org/0000-0003-1123-8797

 

Prof. Dr. Kamil ALPTEKİN

KTO Karatay Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Konya/Türkiye 

[email protected]

 

Prof. Dr. Nurhan ÜNÜSAN

KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected]

https://orcid.org/0000-0002-7445-6903

 

Dr. Öğr. Üyesi Hatice HARMANCI

KTO Karatay Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected]

https://orcid.org/0000-0003-4064-5391

 

Dr. Öğr. Üyesi Hatice YALÇIN

KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected]

https://orcid.org/0000-0003-0237-2978

 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ERGUN

KTO Karatay Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İslam İktisadı ve Finans Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected]

https://orcid.org/0000-0002-2271-0041

 

Dr. Öğr. Üyesi Saniye Göknil ÇALIK

KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected]

https://orcid.org/0000-0001-5545-3937

 

Dr. Öğr. Üyesi Semih YUMUŞAK

KTO Karatay Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected]

 

Dr. Öğr. Üyesi Sinan BAĞÇACI

KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected]

 

Öğr. Gör. Dr. Figen TÜRK DÜDÜKCÜ

KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected]

https://orcid.org/0000-0003-1767-5197

 

Sekreterya- Yazım ve Dil Editörleri (Spelling and Language Editors)

Öğr. Gör. Fatma BAY

KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Ebelik Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected]

https://orcid.org/0000-0001-8840-1279 

 

Öğr. Gör. Hatice BALCI

KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Diyaliz Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected]

 

Öğr. Gör. Muteber Gizem KESER

KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected]

https://orcid.org/0000-0001-9425-9088 

 

Mizanpaj Editörleri

Arş. Gör. Ayşenur AYKUL

KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Odyoloji Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected]

 

Arş. Gör. Buse KILINÇ

KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected]

https://orcid.org/0000-0001-9822-0965

 

Arş. Gör. Büşra DURAN

KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Ebelik Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected]

 

Arş. Gör. Esra ERGİN

KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected]

 

Arş. Gör. Şerife İrem DÖNER

KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Ebelik Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected]

 

Yabancı Dil Editörü (Foreign Language Editor)

Prof. Dr. Mehmet ÇELİK

KTO Karatay Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Mütercim Tercümanlık Bölümü (İngilizce)

[email protected]

https://orcid.org/0000-0003-2668-1513

 

İstatistik Editörü

Doç. Dr. Ahmet ÇALIK

KTO Karatay Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected]

https://orcid.org/0000-0002-6796-0052

 

Dr. Öğr. Üyesi Kamola BAYRAM

KTO Karatay Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi İslam İktisadı ve Finans Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected]

https://orcid.org/0000-0003-2765-5552

 

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ayşe ÖZCAN

KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected]

 

Prof. Dr. Giancarlo SALVATORİ

Faculty of Medicine and Surgery of the University of Molise, İtalya

[email protected]

 

Prof. Dr. Güliz ONAT DEMİR

KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Ebelik Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected]

 

Prof. Dr. Nilgün SARP

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü, İstanbul/Türkiye

[email protected]

 

Prof. Dr. Niyazi Görmüş

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Bilimler Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Nurgün PLATİN

KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected] 

 

Doç. Dr. Ayhan DAĞ

Lokman Hekim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara/Türkiye

[email protected]
 

Dr. Öğr. Üyesi Kadir KÜÇÜKCERAN

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Acil Tıp Anabilim Dalı, Konya/Türkiye

[email protected]
 

Dr. Emel Sütsümbüloğlu

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kütahya/Türkiye

[email protected]

 

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lapseki Meslek Yüksekokulu, Çanakkale/Türkiye

 

Prof. Dr. Nebahat ÖZERDOĞAN

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Anabilim Dalı, Eskişehir/Türkiye

 

Doç. Dr. Hava ÖZKAN

Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Erzurum/Türkiye