İmtiyaz Sahibi

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Fevzi Rifat ORTAÇ

Editör Kurulu

Baş Editör (Editor-in-Chief)

Dr. Öğr. Üyesi Hediye KARAKOÇ

KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Ebelik Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected]

https://orcid.org/0000-0002-1475-4802 

 

Yardımcı Editör (Co-Editor)

Öğr. Gör. Dr. Muteber Gizem KESER

KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected]

https://orcid.org/0000-0001-9425-9088    

 

Alan Editörleri

Dr. Öğr. Üyesi Serap SAYAR

KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected]

https://orcid.org/0000-0003-4195-0320

 

Dr. Öğr. Üyesi Bayram Sönmez ÜNÜVAR
KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Odyoloji Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected]

https://orcid.org/0000-0003-2095-3645 

 

Dr. Öğr. Üyesi Hatice BALCI
KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Diyaliz Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected]

https://orcid.org/0000-0002-3617-3670

 

Öğr. Gör. Fatma BAY
KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected]

https://orcid.org/0000-0001-8840-1279 

 

Sekreterya - Yazım ve Dil Editörleri (Spelling and Language Editors)

Öğr. Gör. Ayşenur AYKUL YAĞCIOĞLU
KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected]

https://orcid.org/0000-0001-9866-2974

 

Öğr. Gör. İrem ALAÇIK DEVELİOĞLU
KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected]

https://orcid.org/0000-0002-4698-3191    

 

Arş. Gör. Ayşenur DEMİR KÜÇÜKKÖSELER
KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected]

https://orcid.org/0000-0002-0514-4957

 

Mizanpaj Editörleri

Dr. Arş. Gör. Ayber ACAR

KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü, Konya/Türkiye 

[email protected] 

https://orcid.org/0000-0003-2784-8098 

 

Dr. Arş. Gör. Esra ERGİN

KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü, Konya/Türkiye 

[email protected] 

https://orcid.org/0000-0002-3810-4142 

 

Arş. Gör. Naciye Esra KOYUNCU

KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected] 

https://orcid.org/0000-0002-2879-8873 

 

Arş. Gör. Aslıhan TURAN

KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected] 

https://orcid.org/0000-0003-2060-2175 

 

Arş. Gör. Ayşegül EŞDOĞAN

KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü, Konya/Türkiye 

[email protected] 

https://orcid.org/0009-0005-8912-3967 

 

Yabancı Dil Editörü (Foreign Language Editor)

Prof. Dr. Mehmet ÇELİK
KTO Karatay Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Mütercim Tercümanlık Bölümü (İngilizce)
[email protected]

https://orcid.org/0000-0003-2668-1513 

 

İstatistik Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Fatma ÇİFTÇİ

KTO Karatay Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

https://orcid.org/0000-0001-6362-1777 

 

Dr. Öğr. Üyesi Fatma ÇİFTÇİ

KTO Karatay Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

 

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Nurhan ÜNÜSAN

KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected]


Doç. Dr. Hatice YALÇIN
KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected]

 

Prof. Dr. Nilgün SARP

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü, İstanbul/Türkiye

[email protected]

 

Prof. Dr. Niyazi Görmüş

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Bilimler Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Nurgün PLATİN

KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected] 

 

Doç. Dr. Ayhan DAĞ

Lokman Hekim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara/Türkiye

[email protected]

 

Dr. Öğr. Üyesi Kadir KÜÇÜKCERAN

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Acil Tıp Anabilim Dalı, Konya/Türkiye

[email protected]

 

Dr. Emel Sütsümbüloğlu

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kütahya/Türkiye

[email protected]

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Filiz HİSAR

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Konya/Türkiye

 

Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lapseki Meslek Yüksekokulu, Çanakkale/Türkiye

 

Prof. Dr. Nebahat ÖZERDOĞAN

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Anabilim Dalı, Eskişehir/Türkiye

 

Prof. Dr. Özlem YAYINTAŞ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

 

Prof. Dr. Hava ÖZKAN

Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Erzurum/Türkiye