İmtiyaz Sahibi

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Fevzi Rifat ORTAÇ

Editör Kurulu

Baş Editör (Editor-in-Chief)

Doç. Dr. Füsun SUNAR

KTO Karatay Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Konya/Türkiye

[email protected]

https://orcid.org/0000-0002-8746-5921 
 

Yardımcı Editör (Co-Editor)

Dr. Öğr. Üyesi Hediye KARAKOÇ

KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Ebelik Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected]r

https://orcid.org/0000-0002-1475-4802 
 

Yardımcı Editör (Co-Editor)

Öğr. Gör. Muteber Gizem KESER

KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected]

https://orcid.org/0000-0001-9425-9088    

Alan Editörleri

Prof. Dr. Nurhan ÜNÜSAN
KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected]

https://orcid.org/0000-0002-7445-6903


Doç. Dr. Üyesi Hatice YALÇIN
KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected]

https://orcid.org/0000-0003-0237-2978


Dr. Öğr. Üyesi Hediye KARAKOÇ
KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Ebelik Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected]

https://orcid.org/0000-0002-1475-4802

 

Dr. Öğr. Üyesi Figen TÜRK DÜDÜKCÜ
KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected]

https://orcid.org/0000-0003-1767-5197


Dr. Öğr. Üyesi Bayram Sönmez ÜNÜVAR
KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Odyoloji Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected]

https://orcid.org/0000-0003-2095-3645 


Arş. Gör. Ayşenur AYKUL
KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Odyoloji Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected] 

https://orcid.org/0000-0001-9866-2974

Sekreterya - Yazım ve Dil Editörleri (Spelling and Language Editors)

Öğr. Gör. Fatma BAY
KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Ebelik Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected]

https://orcid.org/0000-0001-8840-1279 

 

Öğr. Gör. Hatice BALCI
KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Diyaliz Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected]

https://orcid.org/0000-0002-3617-3670

 

Mizanpaj Editörleri

Arş. Gör. Fatma Zehra GÜMÜŞ

KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Odyoloji Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected]

https://orcid.org/0000-0002-5811-0734 
 

Arş. Gör. Ayşenur DEMİR

KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected]

https://orcid.org/0000-0002-0514-4957   

 

Arş. Gör. Pınar ERDOĞAN

KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Konya/Türkiye 

[email protected]

https://orcid.org/0000-0002-4375-5230 

 

Arş. Gör. Zeynep Gül GÜNDÜZ

KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected] 

https://orcid.org/0000-0002-7041-7843    

 

Arş. Gör. Hatice Tuğçe BERBEROĞLU 

KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected]

https://orcid.org/0000-0002-7098-7344 

 

Öğr. Gör. Merve YAZAR

KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected]

https://orcid.org/0000-0001-5673-6103 

 

Öğr. Gör. İrem ALAÇIK DEVELİOĞLU

KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected]

https://orcid.org/0000-0002-4698-3191   

Yabancı Dil Editörü (Foreign Language Editor)

Prof. Dr. Mehmet ÇELİK
KTO Karatay Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Mütercim Tercümanlık Bölümü (İngilizce)
[email protected]

https://orcid.org/0000-0003-2668-1513 

İstatistik Editörü

Doç. Dr. Ahmet ÇALIK

KTO Karatay Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected]

https://orcid.org/0000-0002-6796-0052

 

Dr. Öğr. Üyesi Kamola BAYRAM

KTO Karatay Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi İslam İktisadı ve Finans Bölümü, Konya/Türkiye

 [email protected]

https://orcid.org/0000-0003-2765-5552

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ayşe ÖZCAN

KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected]

 

Prof. Dr. Giancarlo SALVATORİ

Faculty of Medicine and Surgery of the University of Molise, İtalya

[email protected]

 

Prof. Dr. Güliz ONAT DEMİR

KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Ebelik Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected]

 

Prof. Dr. Nilgün SARP

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü, İstanbul/Türkiye

[email protected]

 

Prof. Dr. Niyazi Görmüş

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Bilimler Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Nurgün PLATİN

KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Konya/Türkiye

[email protected] 

 

Doç. Dr. Ayhan DAĞ

Lokman Hekim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara/Türkiye

[email protected]

 

Dr. Öğr. Üyesi Kadir KÜÇÜKCERAN

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Acil Tıp Anabilim Dalı, Konya/Türkiye

[email protected]

 

Dr. Emel Sütsümbüloğlu

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kütahya/Türkiye

[email protected]

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Filiz HİSAR

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Konya/Türkiye

 

Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lapseki Meslek Yüksekokulu, Çanakkale/Türkiye

 

Prof. Dr. Nebahat ÖZERDOĞAN

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Anabilim Dalı, Eskişehir/Türkiye

 

Prof. Dr. Özlem YAYINTAŞ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

 

Doç. Dr. Hava ÖZKAN

Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Erzurum/Türkiye