KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi; bağımsız, tarafsız ve çift-kör hakem değerlendirme ilkelerine bağlı yayın yapan, açık erişimli bilimsel elektronik yayın organıdır. Derginin yayın dili Türkçe veya İngilizce olup yılda 3 sayı (Nisan, Ağustos, Aralık) olarak yayınlanmaktadır.
 
KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, başta beslenme ve diyetetik, çocuk gelişimi, ebelik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, hemşirelik ve odyoloji olmak üzere temel tıp bilimleri, bilişim, hukuk, inovasyon, psikoloji, sosyal hizmetler gibi farklı disiplinleri bir araya getirerek “Multidisipliner Sağlık” temasıyla ortak bir akademik platform oluşturmakta ve sağlık ile ilgili özgün araştırmaları ve derleme makaleleri yayınlamaktadır.
ISSN: 2717-8501