Amaç ve Kapsam:

KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi; bağımsız, tarafsız ve çift-kör hakem değerlendirme ilkelerine bağlı yayın yapan, açık erişimli bilimsel elektronik yayın organıdır. Derginin yayın dili Türkçe veya İngilizce olup yılda 3 sayı (Nisan, Ağustos, Aralık) olarak yayınlanmaktadır.

KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, başta beslenme ve diyetetik, çocuk gelişimi, ebelik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, hemşirelik ve odyoloji olmak üzere temel tıp bilimleri, bilişim, hukuk, inovasyon, psikoloji, sosyal hizmetler gibi farklı disiplinleri bir araya getirerek “Multidisipliner Sağlık” temasıyla ortak bir akademik platform oluşturmakta ve sağlık ile ilgili özgün araştırmaları ve derleme makaleleri yayınlamaktadır.

KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, farklı disiplinleri bir araya getirerek sağlığı bütüncül ele alarak “Her Yönüyle Sağlık” felsefesini benimsemektedir. Dergi, kanıt temelli, bilimsel değeri yüksek makaleleri yayınlamayı ve sağlık alanında bilimsel bilgi birikimine katkı sunmayı amaçlamaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda kanıt temelli ve güncel bilgilerin uygulamaya aktarılmasını, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlamayı, sağlık bilimleri mesleklerinin profesyonel açıdan güçlendirilmesini hedeflemektedir. Dergide etik klavuzlara uygun şekilde hazırlanmış özgün araştırma, derleme, olgu sunumu biyografi, çeviri, kitap eleştirisi, editör görüşü, güncel literatür özetleri ve editöre mektup tasarımda makaleler yayınlamaktadır.

KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi’nin hedef kitlesi sağlık alanında başta araştırmacı, klinisyen, eğitimci ve yönetici konumunda olan kişiler olmak üzere sağlık alanında politika yapıcılar ve eğitim gören öğrencilerdir.