Cilt:2 Sayı:1

İşitme Cihazı Sektörüne Genel Bakış

 Nedim Uğur KAYA, Sare Nur KARAKOL, Sümeyye KANDEMİR, Soner TÜRÜDÜ


View Paper

Üniversite Öğrencilerinin Kendi Kendine Testis Muayenesine Hakkında Farkındalıklarının, İnanç ve Uygulamalarının İncelenmesi

Serap SAYAR, Muhammet ERDEM, Alperen GÖKTAŞ, Ali Haydar AKALIN, Alpaslan Han ÇOBAN, Kübra AVCI, Oğuzhan İLHAN


View Paper

Türk Besinlerinin Selenyum İçeriği: Yirmi Yıllık Bir İnceleme

Nurhan ÜNÜSAN, Ayhan DAĞ


View Paper

Odyoloji Biliminde Otoakustik Emisyonlar ve Klinik Kullanımı

Muhammed PINAR, İclal ŞAN


View Paper

Gebelik, Doğum ve Doğum Sonrası Dönemde Müzik Terapinin Kanıt Temelli Kullanımı

Abdulazim KILIÇ, Özlem CAN GÜRKAN


View Paper

Bir Olgu Sunumu: Radikal Retropubik Prostatektomi Hikayesi Olan Bir Hastada İntraabdominal Gossipiboma

Gökhan YILMAZ, Melike Ruşen METİN, İlker PALA, Tuba MERT, Yusuf TANRIKULU


View Paper

Orta Hat Yerleşimli Epidermoid Tümörler; 2 Olgunun Sunumu

Korhan UÇAR, Derya KARAOĞLU GÜNDOĞDU, Ender KÖKTEKİR, Hakan KARABAĞLI


View Paper